Drugi dzień posiedzenia Sejmu

20
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W drugim dniu posiedzenia posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zmianami w regulaminie Sejmu. W harmonogramie obrad znalazł się również projekt nowelizacji ustawy – Prawo o prokuraturze. Izba została też poinformowana o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd.

W I czytaniu Sejm pracował nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o prokuraturze. Do głównych celów projektu należą dookreślenie charakteru oraz zakresu uczestnictwa prokuratora w postępowaniach prowadzonych przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i trybunały oraz doprecyzowanie regulacji związanej z wykonywaniem przez prokuratury regionalne obsługi finansowej, administracyjnej wydziałów zamiejscowych departamentów ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej. W imieniu wnioskodawców uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Ast.

W II czytaniu posłowie pracowali nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zakłada, że nowe środki psychoaktywne będą traktowane jak narkotyki. Rządowy projekt przewiduje, że za posiadanie ich znacznej ilości będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel – nawet 12 lat. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Bernadeta Krynicka. W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do prac komisyjnych.

Izba kontynuowała też prace nad rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym powołującym nową instytucję, która będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. PIE zastąpi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy. Działalność Instytutu ma być wykorzystywana do realizacji istotnych celów strategicznych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Gabriela Masłowska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do prac komisyjnych.

Sejm, również w II czytaniu, pracował nad rozwiązaniami zwiększającymi efektywność działań kontrolnych na niektórych rynkach rolnych. Proponowane regulacje obejmą ok. 1,41 mln gospodarstw rolnych. Rządowy projekt stanowi odpowiedź na nasilający się proceder przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie. Nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania takich nieuczciwych praktyk. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Robert Telus. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Natomiast poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu przewiduje wprowadzenie przepisów pozwalających na obniżenie uposażenia poselskiego i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie narusza powagę Sejmu również poza Salą Posiedzeń, a także gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki.

Ponadto minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił na forum Sejmu Informację o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Następnie Izba przeprowadziła dyskusję, w trakcie której zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji. Sejm podejmie decyzję w bloku głosowań.