Drugi dzień posiedzenia Sejmu

22
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Oprócz expose ministra spraw zagranicznych, Sejm podczas drugiego dnia posiedzenia zajmował się także m.in. nowelizacjami: ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Posłowie zaczęli prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt przygotowany przez rząd ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu.

Sejm w II czytaniu pracował nad rządowym projektem nowelizującym Prawo telekomunikacyjne. Ma on na celu poprawę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Zawiera także rozwiązania usprawniające działalność regulatora rynku telekomunikacyjnego – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wprowadza nowy system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przedstawił poseł Witold Czarnecki. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas II czytania projekt skierowano do dalszych prac we właściwej komisji.

Posłowie kontynuowali także prace w II czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Zakłada ona wprowadzenie zmiany systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz utworzenia uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił Andrzej Matusiewicz. Izba przystąpi do III czytania w trakcie bloku głosowań.