Drugi dzień VI Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego w Santiago de Compostela

26
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Współpraca parlamentów, bezpieczeństwo, energetyka, infrastruktura i edukacja – politycy z Polski i Hiszpanii już po raz szósty spotkali się w ramach Forum Parlamentarnego, by dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed obydwoma krajami.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w Santiago de Compostela. Sejmowej delegacji na Forum przewodniczył wicemarszałek Ryszard Terlecki. W wydarzeniu wzięli także udział wicemarszałek Beata Mazurek oraz posłowie: Waldemar Andzel, Elżbieta Kruk, Leonard Krasulski, Dariusz Piontkowski, Marcin Święcicki, Tomasz Lenz, Bartosz Józwiak i Jerzy Kozłowski. Towarzyszyła im Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu. W wydarzeniu po raz pierwszy uczestniczyli również senatorowie z obu krajów, na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim oraz przewodniczącym Senatu Hiszpanii Pío García-Escudero Márquezem.

Podczas drugiego dnia Forum politycy z Polski i Hiszpanii prowadzili dyskusję w ramach czterech paneli tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył współdziałania w sferze gospodarki i handlu. – Nasza współpraca gospodarcza jest świadectwem doskonałych stosunków między Hiszpanią i Polską – mówił Juan Luis Gordo Pérez. Hiszpański parlamentarzysta poruszył też w swoim wystąpieniu kwestie relacji handlowych czy uproszczenia przepisów. Poseł Leonard Krasulski wyraził z kolei zadowolenie z udziału hiszpańskich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Omawiano także zagadnienia dotyczące konkurencyjności, energii ze źródeł odnawialnych czy ochrony środowiska.

Przyszłość Unii Europejskiej była drugim tematem dyskusji polityków. Rozpoczęło ją wystąpienie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który mówił o polskiej aktywności w debacie nad przyszłością Europy. – Naszym nadrzędnym celem powinna być demokratyczna odnowa Unii, a głównym polskim postulatem jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych – powiedział wicemarszałek podkreślając, że to parlamenty narodowe, w pełni demokratycznie wybrane, odzwierciedlają wolę i oczekiwania obywateli. W ocenie Ryszarda Terleckiego środkiem na postulowaną jedność UE nie mogą być propozycje promujące jej podział. – Polska zdecydowanie sprzeciwia się projektom „twardego jądra Unii”, „Unii wielu prędkości”, czy „małych Unii” – zaznaczył wicemarszałek Sejmu. Ryszard Terlecki podkreślił także konieczność respektowania decyzji parlamentów narodowych przez Komisję Europejską. W tej części Forum politycy z Polski i Hiszpanii rozmawiali również o pracach nad unijnym budżetem, polityce spójności i finansowaniu wspólnej polityki rolnej. – Jesteśmy za utrzymaniem polityki spójności w dotychczasowej formie – powiedział poseł Marcin Święcicki. Natomiast poseł Tomasz Lenz podkreślił, że Polska i Hiszpania mają zbieżną wizję wspólnej polityki rolnej.

W kolejnej części spotkania parlamentarzyści dyskutowali o wspólnych inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych. Posłowie Elżbieta Kruk i Dariusz Piontkowski mówili m.in. o relacjach kulturalnych i współpracy w edukacji i kształceniu młodzieży. Poseł Piontkowski zwracał uwagę na rolę turystyki, która była też głównym tematem wystąpienia posła Jerzego Kozłowskiego. Poseł Bartosz Józwiak skupił się z kolei na problematyce nauki i szkolnictwa wyższego.

Ostatnią częścią Forum była rozmowa o polityce zagranicznej i bezpieczeństwie. Politycy dyskutowali o strategicznym sojuszu obu krajów w ramach NATO i Unii Europejskiej. Mówiono też o wspólnocie celów w polityce zagranicznej. – Od wielu lat możemy liczyć na Hiszpanię w NATO i ONZ. Szczególnie doceniamy zaangażowanie waszego kraju na wschodniej flance NATO – zaznaczył poseł Waldemar Andzel. Dyskusja dotyczyła także prowadzenia dyplomacji parlamentarnej, wymiany doświadczeń instytucjonalnych, współpracy parlamentów w ramach grup tematycznych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa kontynentu.

Podczas sesji podsumowującej Forum przewodnicząca Kongresu Deputowanych podkreśliła, że dwustronne relacje na linii Warszawa – Madryt powinny stanowić oś rozwoju Europy. – Hiszpania i Polska mają bardzo wiele wspólnego. Nasza historia, nasze przekonania, kultura i charakter stanowią o dużej bliskości między naszymi narodami – powiedziała Ana Pastor Julián. Ryszard Terlecki zauważył z kolei, że Forum ma istotne znaczenie ze względu na ciągłość stosunków między Polską i Hiszpanią i przyszłość Unii Europejskiej. Wicemarszałek Sejmu podziękował za zorganizowanie debaty parlamentarzystów w Santiago de Compostela i zaprosił przewodniczących izb hiszpańskiego parlamentu do udziału w obchodach 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. – Współpraca między nami rozwinęła się bardzo pomyślnie – podsumował przewodniczący hiszpańskiego Senatu Pío García-Escudero Márquez. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski dziękował uczestnikom za inspirującą dyskusję i wyraził zadowolenie, że grono uczestników Forum zostało w tym roku poszerzone o senatorów z obu krajów. – Im silniejsze będą Hiszpania i Polska, tym silniejsza będzie Unia Europejska – podkreślił.

Po zakończeniu spotkania politycy z obu krajów przyjęli końcowe ustalenia, w których podkreślili doskonały stan dwustronnych relacji i wyrazili satysfakcję z powodu bardzo dobrych stosunków gospodarczych. Parlamentarzyści zgodzili się też, że integracja europejska stała się sukcesem całego kontynentu i docenili propozycje modernizacji architektury Unii Europejskiej, jakie zostały przedstawione w ostatnich miesiącach. Z zadowoleniem przyjęli również uruchomienie inicjatyw nakierowanych na wzmocnienie roli UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Uczestnicy Forum Parlamentarnego wyrazili także nadzieję na pomyślny rozwój relacji dwustronnych, w tym w ramach instytucji Unii.