Dyplomacja parlamentarna w 2018 r. Najważniejsze wydarzenia

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minione 12 miesięcy było dla dyplomacji parlamentarnej rokiem szczególnym. Z okazji jubileuszu 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej zagraniczni partnerzy Sejmu mieli okazję poznać tę liczącą ponad pół wieku tradycję dzięki licznym wydarzeniom międzynarodowym poświęconym jubileuszowi.

Na Wiejskiej odbyły się ponadto sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2018. Marszałek Sejmu oraz członkowie Prezydium odbyli szereg wizyt zagranicznych, przyjmowali też dostojnych gości.

Styczeń

Rok rozpoczął się od spotkania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z delegacją Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Polską słowackiej Rady Narodowej (25 stycznia).

Pod koniec miesiąca (28-29 stycznia) w Tallinie zebrali się Sekretarze Generalni Parlamentów Unii Europejskiej. Sejm reprezentowała Agnieszka Kaczmarska – szef Kancelarii Sejmu.

Luty

Jednym z ważniejszych wydarzeniem lutego była wizyta Marka Kuchcińskiego w Berlinie (1 lutego). Przewodniczący Izby spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Wolfgangiem Schäuble. Politycy rozmawiali m.in. o polsko-niemieckiej współpracy parlamentarnej, roli Trójkąta Weimarskiego a także o przyszłości Unii Europejskiej.

Także w lutym Marszałek Sejmu udał się z oficjalną wizytą do Bratysławy (19-20 lutego). Podczas spotkań z najważniejszymi politykami naszego południowego sąsiada (przewodniczącym Rady Narodowej Andrejem Danko, premierem Robertem Fico oraz prezydentem Andrejem Kiską) Marszałek Sejmu rozmawiał m.in. o współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej obu krajów.

Marszałek Kuchciński wraz z wicemarszałkiem Terleckim uczestniczyli także w jubileuszowej 20. Edycji konferencji Europa Karpat w Przemyślu (17 lutego).

Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wzięła udział w konferencji szefów parlamentów w izraelskim Knesecie.

Marzec

1 marca w polskim Sejmie wystąpił przewodniczący Seimasu Litwy Viktoras Pranckietis. Wizyta związana była z obchodami 100-lecia Odrodzenia Republiki Litewskiej. Przewodniczący Pranckietis spotkał się z Marszałkami Sejmu i Senatu a także wicemarszałkami Beatą Mazurek, Ryszardem Terleckim i Małgorzatą Kidawa-Błońską.

Także w marcu Marszałek Sejmu wraz z Marszałkiem Senatu uczestniczyli w spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie (1-2 marca). Głównym tematem szczytu było wzmocnienie współpracy parlamentarnej w UE.

10 i 11 marca Litwa świętowała odrodzenie niepodległości. Jednym z gości uroczystych obchodów był marszałek polskiego Sejmu.

Marszałek Sejmu wziął też udział w XI Forum Europa – Ukraina w podrzeszowskiej Jasionce (14 marca). W wydarzeniu uczestniczyła też wicemarszałek Beata Mazurek.

22 marca Sejm przyjął uchwałę powołującą Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Gruzji.

Kwiecień

Najważniejszym wydarzeniem kwietnia była Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE w Tallinie (23-24 kwietnia). Polskę reprezentowali Marszałkowie Sejmu i Senatu a także Szef Kancelarii Sejmu A.Kaczmarska.

W ramach obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej w warszawskim Zamku Królewskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem Marszałka Sejmu oraz wicemarszałków Mazurek i Terleckiego, a także kierownictwa Kancelarii Sejmu.

Maj

W maju w Parlamencie odbyła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. (25-28 maja). W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli m.in. prezydent i Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Marszałek Sejmu w maju odbył dwie oficjalne wizyty: w Republice Czeskiej (23-24 maja) i w Szwecji (28 maja). W Pradze spotkał się m.in. z przewodniczącym Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radkiem Vondráčkiem i premierem Andrejem Babišem. W Sztokholmie Marka Kuchcińskiego przyjął król Karol XVI Gustaw. Marszałek Sejmu rozmawiał też ze swoim odpowiednikiem Urbanem Ahlinem.

Czerwiec

W hiszpańskim Santiago de Compostela obradowało VI Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne (24-25 czerwca). Sejm reprezentowali wicemarszałkowie Izby Beata Mazurek i Ryszard Terlecki a także szef Kancelarii Sejmu.

Potwierdzeniem dobrych relacji parlamentarnych między Polską a Niemcami było drugie w tym roku spotkanie szefów izb poselskich obu państw. Marek Kuchciński i Wolfgang Schäuble tym razem rozmawiali w Warszawie. m.in. o pogłębieniu współpracy parlamentarnej oraz bieżących wyzwaniach Unii Europejskiej

Gościem Marszałka Sejmu był przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Radek Vondráček (9 czerwca). Politycy byli zgodni co do potrzeby dalszego rozwijania współpracy między obu parlamentami.

W czerwcu na X sesji zebrali się członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy (12 czerwca). W obradach uczestniczyli wicemarszałek Terlecki oraz wicemarszałek Mazurek.

Lipiec

W lipcu na Wiejskiej miały miejsce dwa ważne wydarzenia wpisujące się w trwające przez cały rok obchody 550-lecia Parlamentaryzmu RP. Delegacje z ponad 20 państw przyjechały, by wziąć udział w Szczycie Przewodniczących Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej EUROWAW2018 (12 lipca).

Zagraniczni goście uczestniczyli także w uroczystym Zgromadzeniu Narodowym w stołecznym Zamku Królewskim (13 lipca). Posłowie, senatorowie i zaproszeni przedstawiciele zagranicznych parlamentów wysłuchali orędzia prezydenta.

W Kiszyniowie odbyła się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii (23-24 lipca). Polskiej delegacji przewodniczył wicemarszałek Terlecki.

Sierpień

Pod koniec wakacji w Juracie na wspólnym posiedzeniu spotkały się prezydia Sejmu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej (29 sierpnia). Rozmawiano m.in. o współpracy parlamentarnej, infrastrukturze i komunikacji, a także przyszłości Unii Europejskiej. Sejm reprezentowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka.

Z przedstawicielami Izby Reprezentantów USA spotkał się w Sejmie Ryszard Terlecki.

 

Wrzesień

Jak zwykle na początku września wydarzeniem o skali wykraczającej daleko poza granice Polski było Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jego nieodłączną częścią jest konferencja Europa Karpat, zainicjowana przed laty przez Marka Kuchcińskiego (5-6 września).

Marszałek Sejmu ponownie odwiedził czeską Pragę, gdzie wziął udział w uroczystościach związanych z projektem „sPOLeCZne. Polsko-czeskie rocznice 1918–2018” (10 września).

W budynkach Sejmu i Senatu obradował także V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (20-22 września).

Październik

Nieformalne spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w słowackich Koszycach (13 października) było jednym z istotniejszych wydarzeń października.

W Rzeszowie Marek Kuchciński otworzył Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy (11 października).

Listopad

Najistotniejszym wydarzeniem listopada z punktu widzenia dyplomacji parlamentarnej była wizyta Marszałka Sejmu w Gruzji (5-6 listopada). Jej głównym punktem było podpisanie statutu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji wspólnie z Iraklim Kobakhidze. W delegacji uczestniczyli też parlamentarzyści – członkowie zgromadzenia oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Przewodniczący obu izb wzięli też udział w uroczystym otwarciu Biblioteki Polskiej.

Marek Kuchciński uczestniczył także w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie (15 listopada).

Spotkanie Marszałka Sejmu z węgierskim odpowiednikiem László Kövérem w Krasiczynie (24 listopada) było kolejna okazją do rozmowy nt. współpracy obu parlamentów oraz wspólnych działań V4 w ramach UE.

Grudzień

Otwarcie wystawy z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej było głównym punktem grudniowej wizyty Marszałka Sejmu w Wilnie (19 grudnia).

W grudniu marszałek Kuchciński był też gościem uroczystej konferencji w węgierskim parlamencie poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości (8 grudnia).