Europa Środkowa z inicjatywą i inwestycjami. Relacja z posiedzenia komisji z udziałem Marszałka Sejmu i ministrów

25
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Inicjatywa Środkowoeuropejska, która powstała w Budapeszcie najpierw między czterema podstawowymi krajami, rozszerzyła się na całą długość od Morza Bałtyckiego aż po Morze Śródziemne, Adriatyckie. W tej chwili ma bardzo dużą rangę w wymiarze parlamentarnym – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając dyskusję na posiedzeniu Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Sejmie.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że ta inicjatywa wyprzedziła czas i stała się zalążkiem współpracy na innych płaszczyznach, a zaczęło się od poszukiwania recepty budowy wspólnych mostów. – Cieszę się, że wokół Inicjatywy Środkowoeuropejskiej powstało wiele innych, jak Grupa Wyszehradzka, Partnerstwo Wschodnie czy Europa Karpat. Widać, że poszukujemy recepty na wyzwania, które stoją przed naszymi państwami – ocenił Marek Kuchciński.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji poseł Bogdan Rzońca. W dyskusji udział wzięli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii.  Wśród gości był także dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.

Tematem spotkania były: „Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia”. Zgromadzeni goście rozmawiali na temat rozwoju połączeń transportowych, które stanowią impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego regionu Europy Środkowej. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, zaangażowana jest w liczne projekty transportowe, łączące obszar Morza Bałtyckiego z Adriatykiem i Morzem Czarnym oraz Bałkanami. Via Carpatia połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami śródziemnomorskimi i czarnomorskimi, zaspokajając tym samym potrzeby transportowe tej części Europy, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Polski Wschodniej, jako miejsca do lokowania inwestycji (rozwój przemysłu, handlu, usług), wzrost zatrudnienia, a także na wielkość wymiany zagranicznej i mobilność obywateli.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia jest wskazywana jako główny korytarz transportowy w tej części Europy i projekt jej budowy ma zostać zrealizowany w 2025 roku. Natomiast Minister Energii  Krzysztof Tchórzewski wskazał na gospodarczy charakter tego projektu. Podkreślił, że Via Carpatia jak również gazociąg Baltic Pipe to korytarze inwestycyjne i narzędzia do realizacji planu dywersyfikacji energii, w celu uniezależnienia się od dostaw rosyjskich.