Festiwal Dziedzictwa Kresów

31
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Dzieje Kresów, pamięć o patriotyzmie i dorobku cywilizacyjnym ich mieszkańców jest nieusuwalną częścią naszej narodowej pamięci historycznej” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński do uczestników Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

List odczytał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Festiwal odbywający się w m.in. w Lubaczowie i Radrużu na Podkarpaciu trwa od 26 lipca do 5 sierpnia. Korespondencję od Marszałka Sejmu odczytano w niedzielę 29 lipca, po Mszy Św. Kresowej, odprawionej w Konkatedrze Lubaczowskiej. Uroczystość uświetnił chór i muzycy Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego.

„Festiwal prezentując kulturę, duchowy dorobek, a także ogromny wpływ Kresów na kształtowanie historii naszej Ojczyzny pielęgnuje tę pamięć, przyczyniając się zarazem do głębszego poznania pasjonującej spuścizny historycznej i kulturowej ziem dawnej Rzeczypospolitej. Coroczne spotkania w znaczący sposób służą integracji środowisk kresowych, umacnianiu pokoleniowych więzi z Polską, z naszymi narodowymi tradycjami, bogatą i chlubną historią. To wyjątkowo ważna i cenna misja” – napisał Marek Kuchciński. Corocznie w ramach festiwalu organizowane są liczne koncerty, konkursy, panele dyskusyjne, spotkania, odbywające się także w gronie gości z zagranicy, w szczególności z Węgier, Słowacji i Ukrainy.

Inauguracja tegorocznego Festiwalu miała miejsce w Radrużu. W cerkwi pw. św. Paraskewy, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z koncertem kameralnym wystąpili artyści z Polskiej Opery Królewskiej.

Po Mszy Św. dokonano otwarcia wystawy „Wygnaniec” poświęconej abp. Eugeniuszowi Baziakowi. Przed otwarciem senator Cichoń odczytał treść Uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, podjętej przez Senat 18 października 2017 r. Senat oddał w ten sposób hołd pamięci metropolity lwowskiego, który do 1946 r. mimo represji w heroiczny sposób sprawował swoją posługę dla rodaków pozostałych we Lwowie, późniejszego nieugiętego pasterza metropolii krakowskiej.

Lubaczów to miejsce szczególne dla Kresów. W 1944 r. cześć archidiecezji lwowskiej znalazła się w nowych granicach Polski. Na skutek tego Lubaczów został stolicą Administratury Apostolskiej „Archidiecezji w Lubaczowie”, a kościół parafialny – prokatedrą. 13 sierpnia 1946 r. zamieszkał w Lubaczowie metropolita lwowski abp Eugeniusz Baziak.

Po uroczystościach kościelnych odbyło się II Forum – Polacy na Wschodzie poświęcone współpracy organizacji polskich działających na Ukrainie, Białorusi i Litwie z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i środowiskami kresowymi, na rzecz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

Zwieńczeniem czwartego dnia FDK było wykonanie w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie Oratorium Wołyńskiego „Kres Kresów”,  skomponowanego w hołdzie ofiarom Wołynia przez pochodzącego z Kresów Wschodnich światowej sławy kompozytora, Krzesimira Dębskiego. „To najważniejsze wydarzenie tegorocznego festiwalu. Jestem przekonany, że ten swoisty hołd pamięci złożony wszystkim ofiarom bolesnych i tragicznych wydarzeń, które rozegrały się przed 75 laty na Wołyniu będzie szczególną lekcją historii” – napisał marszałek Kuchciński. Oratorium powstało do tekstów kresowego poety Krzysztofa Kołtuna. Po raz pierwszy zostało wykonane 12 lat temu w filharmonii narodowej.

  1. edycję Festiwalu Dziedzictwa Kresów honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu.