Grzegrzółka o inicjatywie referendalnej dotyczącej reformy edukacji

20
kwiecień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powiedział, że Marszałek Sejmu Marek Kuchciński z dużym szacunkiem i uwagą podchodzi do inicjatywy referendalnej ws. reformy edukacji.

 – Marszałek Sejmu z dużym szacunkiem i uwagą podchodzi do inicjatywy referendalnej ws. reformy edukacji. Zebrane podpisy w tej sprawie bezsprzecznie świadczą o tym, że kwestia zmian w szkolnictwie ma duży wydźwięk społeczny i znaczenie dla wielu Polaków – powiedział Grzegrzółka. Dodał, że – wniosek zostanie poddany analizie i ocenie przy zastosowaniu standardowych procedur, szczegółowo opisanych w odpowiednim zarządzeniu. – Marszałek tę kwestię traktuje z właściwą atencją, gdyż niewątpliwie tego typu inicjatyw nie należy deprecjonować – zapewnił dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej poinformowali, że zebrano ponad 910,5 tys. podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dotyczącego reformy edukacji. Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.

Do złożenia obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum potrzeba minimum 500 tys. podpisów. Sejm podejmuje uchwałę dotyczącą referendum ogólnokrajowego większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Reforma edukacji, której dotyczy wniosek zakłada likwidację obecnie istniejących typów szkół i wprowadzenie – stopniowo – w ich miejsce: 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i dwustopniowej szkoły branżowej. Zmiany mają rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018.