Halifax: 64. Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

22
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Halifaxie odbyła się 64. Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, w której udział wzięła Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia. Polski parlament reprezentowali posłowie Marek Opioła – przewodniczący Delegacji, Piotr Apel, Przemysław Czarnecki, Bożena Kamińska, Czesław Mroczek, Mirosław Suchoń, Michał Szczerba i Witold Waszczykowski oraz senatorowie Adam Bielan i Marek Pęk.

W sesji wzięło udział kilkuset parlamentarzystów, przedstawicieli NATO i krajów partnerskich, którzy obradowali podczas posiedzeń plenarnych, spotkania Komisji Stałej oraz w komisjach branżowych (Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Ekonomicznej i Bezpieczeństwa, Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa, Nauki i Technologii). Przyjęte w trakcie obrad rezolucje dotyczyły tak istotnych kwestii jak zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i dalsze wzmacnianie Flanki Wschodniej NATO. Zwracano także uwagę na konieczność pogłębiania współpracy sojuszników, kwestię wydatków na budżet obronny oraz wspieranie polityki obrony i odstraszania przyjętej na szczycie Sojuszu w Warszawie.

Polska delegacja do ZP NATO spotkała się również z delegacją kanadyjską. Jej przewodniczący Borys Wrzesnewskyj, a także inni jej członkowie podkreślali znaczenie współpracy z Polską w zakresie polityki obrony i bezpieczeństwa. Parlamentarzyści wyrazili wolę dalszego zacieśniania kontaktów gospodarczych oraz współpracy wobec agresywnej polityki Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych na powstrzymanie budowy Nord Stream2. Strona kanadyjska wielokrotnie podkreślała duże znaczenie Polski jako strategicznego członka NATO i ONZ oraz dziękowała za działania naszego kraju na rzecz wsparcia Ukrainy.

Polscy parlamentarzyści spotkali się też z Konsulem Honorowym RP w Halifaxie Janem Skorą oraz polskimi księżmi. Tematem rozmów była m.in. działalność Polonii w Kanadzie i Nowej Szkocji, w tym odsłonięcie z we wrześniu br. w Halifaxie monumentu upamiętniającego emigrację z ziem polskich do Kanady.

Przewodniczący Delegacji poseł M.Opioła uczestniczył też w Forum Bezpieczeństwa Międzynarodowego, podczas którego omawiano m.in. kwestię wzmocnienia obecności wojskowej USA w Polsce.