Koło: uroczysta Msza Święta i odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Marszałka Sejmu z okazji obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej – zapowiedź

06
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

8 lipca 2018 r. o godzinie 11.00 w Kościele Ojców Bernardynów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z okazji obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej rozpocznie się uroczysta Msza Święta, a po niej odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Liturgii będzie przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, pasterz diecezji włocławskiej.

Koło, jedno ze starszych miast Polski, od XV do XVII wieku było miejscem wielkopolskich sejmików generalnych poprzedzających sejmy walne. Dzięki Janowi Długoszowi i jego dziełu „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, wiemy, że król Kazimierz Jagiellończyk 1 lipca 1468 roku przybył do Koła, by w dzień św. Małgorzaty 13 lipca, obradować z rycerzami wielkopolskimi nad zebraniem funduszy dla wojska po zwycięsko zakończonej wojnie z zakonem krzyżackim.

Sejmiki w Kole kontynuowano aż do początków XVII wieku, czasu rokoszu sandomierskiego (1606–1607). Później, po długiej przerwie, ostatni zjazd generalny pod Kołem odbył się 30 października 1702 roku. Wiemy także, że jeszcze w 1716 roku miał tu miejsce zjazd szlachty województw poznańskiego i kaliskiego.

Uroczystości mają godnie uczcić liczącą ponad pół tysiąca lat tradycję polskiego Sejmu.