Komentarz MR dotyczący poziomu inflacji w październiku

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 r. wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu z październikiem 2016 r. ceny wzrosły o 2,1 proc. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika i zgodne z oczekiwaniami MR sprzed miesiąca – stwierdził resort.

„Głównymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę cen w październiku 2017 r. (w relacji do września) były: wzrost cen żywności (o 1 proc.), wzrost cen odzieży i obuwia (o 3,5 proc.) oraz wzrost cen w transporcie (o 0,3 proc.). MR oczekuje, że w listopadzie 2017 r. ceny powinny wzrosnąć o 0,2 proc. w porównaniu z październikiem. Spodziewamy się wolniejszego wzrostu cen żywności, a także nieznacznie szybszego wzrostu cen w transporcie. Oczekujemy, że w listopadzie roczny wskaźnik cen powinien ukształtować się na zbliżonym do notowanego w październiku poziomie, tj. 2,2 proc.” – napisało ministerstwo w komunikacie.