Komisja ds. handlu PE przyjęła korzystne dla Polski rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

15
Kwiecień
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przegłosowanie przez komisję handlu międzynarodowego europarlamentu opinii w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, stanowi kolejny krok na drodze do przyjęcia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego. Opinia jest elementem sprawozdania przygotowywanego przez komisję ds. przemysłu, badań i energii.

Eurodeputowany Adam Szejnfeld, który jest sprawozdawcą opinii z ramienia Europejskiej Partii Ludowej uważa, że w ramach negocjacji przyjęto zapisy korzystne dla Polski i Europy. W jego ocenie najistotniejsze było podtrzymywanie źródeł kopalnych, w tym węgla jako źródła dywersyfikacji energetycznej. W ten sposób węgiel stał się jednym z elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego na przyszłość. – Bardzo istotne jest to, aby w umowach międzynarodowych, w tym tej, która jest teraz negocjowana – między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, zagwarantować , by odnosiła się do energetyki, do handlu źródłami energii, a więc także gazem i ropą – stwierdził Szejnfeld.

Projekt dotyczący Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego zaprezentowany przez Komisję Europejską w maju zeszłego roku, zwraca uwagę m.in. na zróżnicowanie zewnętrznych dostaw energii. Ponadto zawiera zapisy dotyczące modernizacji infrastruktury energetycznej, ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii, a także oszczędzania energii.

Głosowanie komisji przemysłu, badań i energii Parlamentu Europejskiego nad raportem odbędzie się w maju.