Komisja Ekonomiczna i Bezpieczeństwa podczas obrad ZP NATO

28
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Bezpieczeństwa ZP NATO rozpoczęło się od wystąpienia wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który mówił o perspektywach i priorytetach Polski w UE po Brexicie.

– Chciałbym podkreślić i z całą mocą stwierdzić: członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie podlega dyskusji – podkreślił. W ocenie MSZ Europa powinna dbać o harmonijny rozwój wszystkich państw członkowskich i szanować ich suwerenność. – Polska potrzebuje Unii, która jest silna siłą swoich państw, wolna wolnością jej obywateli i bogata różnorodnością jej narodów – zaznaczył Piotr Wawrzyk.

Podczas obrad komisji delegaci dyskutowali także o polityce energetycznej Rosji wobec Europy Środkowej i Wschodniej i o przyszłości międzynarodowego systemu handlu. Omawiano również projekty raportów Podkomisji Transformacji i Rozwoju (Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie) oraz Podkomisji Transatlantyckich Stosunków Ekonomicznych (międzynarodowy system handlu w obliczu ryzyka a potrzeby powrotu do zasad podstawowych). Na zakończenie obrad generalny sprawozdawca Jean-Marie Bockel przedstawił projekt raportu generalnego dotyczącego przyszłości przemysłu kosmicznego.