Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

19
styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Kuluary Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ rozpatrzyła wniosek powoda Dawida Jackiewicza, reprezentowanego przez radcę prawnego Annę Siwkowską z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamilę Gasiuk-Pihowicz (N).
Komisja wnosi o przyjęcie przez Sejm ww. wniosku.
Sprawozdawca – poseł Włodzimierz Bernacki (PiS).