Komunikat CIS dot. kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka

31
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

28 lipca upłynął termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka. Zgłosiły się trzy osoby: pani Ewa Jarosz, pan Paweł Kukiz-Szczuciński oraz pani Sabina Lucyna Zalewska.

Ewa Jarosz jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Kandydatura jest wsparta podpisami grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów.

Paweł Kukiz-Szczuciński jest lekarzem o dwóch specjalizacjach: pediatrii oraz psychiatrii. Jest członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Uczestniczył w wielu misjach humanitarnych. Wspiera go grupa posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15 oraz kilku innych parlamentarzystów, m.in. niezrzeszonych.

Pani Sabina Lucyna Zalewska jest psychologiem rodziny, pedagogiem społecznym, mediatorem rodzinnym. Aktywnie współpracuje z dziećmi i rodzinami, zajmuje się także wsparciem dzieci wykluczonych. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Kandydaturę tę zgłosiła grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja trwa pięć lat. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Kadencja obecnego Rzecznika, pana Marka Michalaka, upływa 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka będzie on pełnił swoje obowiązki do czasu złożenia ślubowania przez nowego Rzecznika.