Komunikat MON dotyczący wydatków kartami

05
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ministerstwo wydało oświadczenie w sprawie wydatków z kart kredytowych i płatniczych po tym jak ujawniono wysokość kwoty wydanej w ten sposób.

„Informujemy, że jedną z pierwszych decyzji ministra Mariusza Błaszczaka po objęciu stanowiska ministra obrony narodowej było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych przeznaczonych do dyspozycji pracowników urzędu. Obecnie w Ministerstwie Obrony Narodowej pozwolenie na używanie kart posiada jedynie 12 osób. Otrzymały je osoby odpowiedzialne za organizację wyjazdów zagranicznych ministrów oraz oficjalnych delegacji, a także pracownicy zajmujący się drobnymi zakupami interwencyjnymi związanymi np. z technicznymi awariami w budynku” – poinformował resort.

„Jednocześnie zaznaczamy, że łączna liczba kart oraz kwota wydatkowana w latach 2016-2017, która została podana w odpowiedzi na zapytanie Pana posła Piotra Misiło dotyczyła całych sił zbrojnych,  a nie jedynie ministerstwa. Nie były to też środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne jak twierdzą posłowie opozycji. Były to karty wykorzystywane do funkcjonowania jednostek wojskowych i przez ponad 100 żołnierzy w ataszatch obrony funkcjonujących poza granicami państwa” – zaznaczyło ministerstwo.

„Podkreślamy, że w Ministerstwie Obrony Narodowej wszelkie kwestie związane z korzystaniem z kart kredytowych i rozliczaniem transakcji regulują odpowiednie przepisy” – dodał resort.

Pod koniec lipca 2017 r. poseł Piotr Misiło z Nowoczesnej zwrócił się do MON z pytaniem dotyczącym liczby służbowych kart płatniczych i kredytowych w resorcie oraz wielkości wydatków dokonywanych tymi kartami. W odpowiedzi ówczesny wiceszef MON Bartosz Kownacki napisał, że łączna liczba służbowych kart w 2016 r. wynosiła 832 (131 kart kredytowych i 701 kart płatniczych), natomiast w pierwszym półroczu 2017 r. było ich 733 (132 kredytowe i 601 kart płatniczych).

„W wyniku użycia kart w 2016 r. została wydatkowana kwota 9 mln 540 tys. 317 zł (w tym: przy użyciu kart kredytowych – 896 tys. 679 zł oraz kart płatniczych – 8 mln 643 tys. 638 zł), natomiast w I półroczu 2017 r. – kwota 5 mln 258 tys. 61 zł (w tym: przy użyciu kart kredytowych – 760 tys. 528 zł oraz kart płatniczych – 4 mln 497 tys. 533 zł)” – napisał w piśmie Kownacki.