Konferencja „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie” – relacja

28
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek 27 listopada w Sejmie odbyła się konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie” pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Tematem rozmów były zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, wzmacnianie współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzenie bodźców prorozwojowych w regionie w postaci Inicjatywy Trójmorza. Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Wschodnich oraz rumuński think-tank New Strategy Center.

Konferencję otworzył, wraz z wicemarszałkiem Terleckim, ambasador Sergiu Celac, honorowy prezes New Strategy Center oraz b. minister spraw zagranicznych Rumunii i Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Ryszard Terlecki zwrócił uwagę na więzi i podobieństwa łączące obydwa państwa, do których należą: wspólna polsko-rumuńska historia (wiele lat bez niepodległości, komunizm, dążenie do NATO i EU) oraz silne przywiązanie do niepodległości. Wicemarszałek Sejmu nawiązał też do współpracy regionalnej w ramach Europy Karpat. Zaznaczył również, że obydwa państwa łączy kwestia zagrożenia ze strony Rosji na morzach, na których Polska (Morze Bałtyckie) i Rumunia (Morze Czarne) posiadają wody terytorialne. Ryszard Terlecki zauważył także, że Polska i Rumunia to największe państwa w regionie, co przekłada się na większą odpowiedzialność za cały region.

Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia związane z wyzwaniami wobec bezpieczeństwa w Europie wschodniej oraz mobilność wojskową na Wschodniej Flance NATO. Drugi panel dotyczył Inicjatywy Trójmorza jako katalizatora współpracy regionalnej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

W konferencji udział wzięli polscy oraz rumuńscy politycy, eksperci, badacze. Sejm reprezentował też posłowie: Bogdan Rzońca i Zbigniew Gryglas.