Konkurs „Magia mowy ciała”

29
marzec
2013

Posted by redakcja

Posted in Kluby / Kuluary Sejmowe

0 Comments

Konkurs „Magia mowy ciała” dla pracowników samorządu na Mazowszu

Rozpoczęła się II edycja konkursu „Magia mowy ciała”. Do wygrania 5 miejsc na szkolenie z wystąpień publicznych i mowy ciała. Organizatorzy dedykują konkurs pracownikom samorządów m.in. na Mazowszu.

 

 

Konkurs „Magia mowy ciała” to kolejny krok, który WGD PR wykonuje w celu poprawienia systemu komunikacji. Konkursu ma dwa główne zadania. Pierwszym jest nagrodzenie pracowników samorzadu, którzy poptrafią się skutecznie komunikować z mieszkancami. Drugim zwrócenie pozostałym uwagi, że nie zawsze ta komunikacja im prawidlowo wychodzi. Szczególnie pod kątem komunikacji niewerbalnej. A to ona w 93 porcentach decyduje o prawidłowej ocenie urzędnika i systemu pracy instytucji.

W 2012 roku Warszawska Grupa Doradców PR zorganizowała Plebiscyt „Urzad Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Pilotaż odbył się na Mazowszu. Patronami pomysłu byli Związek Miast Polskich i Polskie Stowarzyszenia Public Relations. Gala Plebiscytu w maju ub.r. zgromadziła 140 samorządowców z Mazowsza. Wśród nich było 4 prezydentów miast, 15 burmistrzów, 10 starostów i 22 wójtów. Prezydentem Roku został wybrany Pan Andrzej Nowakowski z Płocka. Burmistrzem Roku jest Pan Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego.

Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” był pierwszą tego typu inicjatywą o zasięgu regionalnym. Wielokrotnie nagradzano samorządowców za działania ekologiczne, przychylność inwestorom. Nigdy jednak za współpracę z mediami lokalnymi i komunikację ze społeczeństwem. Nigdy też jury nie stanowili dziennikarze. Dla WGD PR bardzo ważnym celem plebiscytu było docenienie pracy dziennikarzy lokalnych i obywatelskich. WGD PR wyszło z założenia, że nagrodzenie dobrych praktyk i przykładów może pomóc środowisku dziennikarzy lokalnych i obywatelskich i ułatwić relacje z władzami samorządowymi.

Jak zostać uczestnikiem konkursu? Zadanie konkursowe.

Wystarczy rozszyfrować mowę ciała każdej z czterech osób na zamieszczonym obok zdjęciu. Potem przesłać prawidłową odpowiedz na adres konkurs@wgd-pr.pl z dopiskiem „Konkurs Mowa ciała”. Piątka laureatów zostanie wylosowana 15 kwietnia 2013 roku spośród prawidłowych odpowiedzi. Nagrodą jest bezpłatny udział w 4 godzinnym szkoleniu z komunikacji z wykorzystaniem mowy ciała.

Zadanie nie jest trudne. Na zdjęciu 4 osoby prezentują konkretne elementy mowy ciała. Zadaniem uczestnika konkursu jest odczytanie gestów wykonywanych dłonią w okolicach twarzy.

Wyrażamy zgodę jako dysponent licencji na wykorzystanie dołączonego do e-maila logo plebiscytu
Lena Litwiniuk
Kierownik Biura
0 796 479 025 i 0 668 01 83 53
rzecznik@wgd-pr.pl, biuro@wgd-pr.pl
www.wgd-pr.pl