Kopalnie krzemienia w drodze na listę UNESCO. Otwarcie wystawy w Sejmie – relacja

01
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Opieka na kopalniami oraz rozpowszechnianie wiedzy o nich jest wielką odpowiedzialnością, zwłaszcza biorąc pod uwagę wartość historyczną tego miejsca – napisał w liście skierowanym do organizatorów wystawy „Kopalnie krzemienia w drodze na listę UNESCO” marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Otwarta w Sejmie wystawa opowiada o kompleksie prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, które są jednym z najciekawszych i największych obiektów tego typu na świecie. Ekspozycja prezentuje również działania podejmowane w celu jego ochrony oraz właściwego zarządzania.

Ze względu na swoją wyjątkowość i walory naukowe teren kopalń jest objęty ochroną archeologiczną i przyrodniczą oraz posiada status Pomnika Historii. Pradziejowe kopalnie krzemienia w Krzemionkach pretendują także do wpisania na listę Światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Wystawa będzie prezentowana do 5 marca.