„Kościół zawsze stał na straży polskiej tradycji oraz patriotycznych wartości”. Relacja z sympozjum w Sejmie

26
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Jestem przekonany, że konferencja stanie się okazją do przypomnienia nie tylko niezłomnych księży, ale także tych, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w budowę Niepodległej” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński do uczestników zorganizowanego w Sali Kolumnowej Sejmu sympozjum pt. „Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku”.

Marszałek Kuchciński zaznaczył w korespondencji, że II Rzeczpospolita wymagała ogromnej pracy u podstaw oraz solidaryzmu społecznego, by odrodzona ojczyzna stała się państwem silnym, a jednocześnie otwartym na misję ewangelizacyjną. „Kościół zawsze stał na straży polskiej tradycji, patriotycznych wartości oraz zachowania tożsamości. Kapłani od czasów gdy zagrożona była nasza niezależność aktywnie włączali się w opozycyjne działania zarówno przeciwko zaborcom, jak również niemieckim i sowieckim okupantom. Otwarcie głosili prawdę dodając sił w walce z totalitarną władzą. Piętnowali komunistyczne zakłamanie. Za sprzeciw spotykały ich surowe, dotkliwe represje. Wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę” – podkreślił marszałek Sejmu w liście odczytanym przez posła Stanisława Piotrowicza.

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o roli Kościoła katolickiego w utrzymaniu polskiej tożsamości na przełomie XIX i XX wieku, jak również w procesie budowania II Rzeczypospolitej i znaczeniu Kościoła w okresie PRL.

Organizatorami wydarzenia byli Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także Ruch Światło Życie oraz Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego.