KOWR zastąpi ANR i ARR

04
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

MRiRW informuje, że rozpoczynająca właśnie działalność nowa instytucja – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstaje z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Przejmuje ona wszystkie zadania realizowane dotychczas przez ANR oraz część zadań będących w gestii ARR.

– Od dzisiaj w Polsce będziemy mieli system dwóch agencji rolnych. Pierwsza – agencja płatnicza, która będzie realizowała zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Druga instytucja, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego działalność będzie polegała na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowaniu interwencji ze środków krajowych. Jest to między innymi odpowiedź na plany Unii Europejskiej o stopniowym ograniczaniu wsparcia w ramach WPR do 2030 r. – powiedział Krzysztof Jurgiel.

„Głównym celem ustawy jest ograniczenie funkcjonujących dotychczas agencji rolnych do jednej agencji płatniczej, którą pozostaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz utworzenie jednostki odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa” – poinformował resort.

Dyrektorem Generalnym KOWR został Witold Strobel. Na jego wniosek minister rolnictwa powołał 4 zastępców oraz 17 dyrektorów oddziałów terenowych. Dyrektor Generalny KOWR może tworzyć filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego.

– Priorytetem dla mnie i moich pracowników będzie właściwe podejście do rolników, beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie – podkreślił Witold Strobel.

Jednostkami organizacyjnymi KOWR są: Biuro KOWR (Centrala) i oddziały terenowe KOWR. Siedzibą KOWR jest Warszawa.

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa od 1 września br. zatrudnionych będzie 1998 pracowników, w tym 444 w Centrali KOWR. W oddziałach terenowych KOWR i ich jednostkach organizacyjnych pracować będzie 1554 pracowników.