Lepsza ochrona danych osobowych

28
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem nowej ustawy jest lepsza ochrona danych osobowych. Proponowane przepisy wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).

Do nowych regulacji będą musiały dostosować się wszystkie podmioty zbierające i przetwarzające dane osobowe. – Ta ustawa jest po to by lepiej chronić obywateli. Nie należy się jej obawiać. Ona ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom – powiedział minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Dodał, że RODO to nie tylko kary, ale przede wszystkim chęć uwrażliwienia na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. – Te przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować – mówił Zagórski.

„ Projekt przewiduje ustanowienie niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organem doradczym dla Prezesa Urzędu będzie ustanowiona przy nim Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
Jednym z założeń projektu ma być usprawnienie prowadzonych obecnie postępowań. Nowe przepisy mają dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić też postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi” – poinformowało MC.