Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie

19
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andżelika Możdżanowska została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – poinformował resort.

 – W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreślamy rolę i znaczenie małych i średnich firm. Przedsiębiorczość, zwłaszcza ta najmniejsza, to niezawodny silnik naszej gospodarki. Prawie 2 mln MŚP wytwarza połowę polskiego PKB. Dlatego głos przedsiębiorców, ale też głos tych, którym dają zatrudnienie musi być jeszcze lepiej słyszany i w rządzie, i w parlamencie. Tak widzę rolę Pełnomocnika ds. MŚP i jestem pewien, że pani minister Andżelika Możdżanowska doskonale tę rolę wypełni – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Andżelika Możdzanowska od 2011-2015 r. była senatorem RP. W 2015 r. została sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktualnie jest posłanką. Zanim rozpoczęła działalność parlamentarną pracowała jako dziennikarz, nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowca akademicki. Prowadziła również Centrum Obsługi Biznesu, zajmując się m.in. doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy UE.

Andżelika Możdżanowska studiowała zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochronę środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest również absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów podyplomowych w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu.