Marszałek Sejmu na Forum Prawo dla Rozwoju

08
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Widzimy potencjał Europy Środkowej, nie tylko w nim uczestniczymy, lecz także go ubogacamy poprzez rozwijanie inicjatywy Trójmorza. Ta współpraca będzie dodatkową mocną dźwignią dla kooperacji gospodarczej państw Europejskiej – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w wystąpieniu otwierającym drugi dzień międzynarodowego Forum Prawo dla Rozwoju w Krakowie.

Wydarzenie to debata o rozwiązaniach prawnych dobrych dla Polski i partnerskich krajów w Europie, które sprawdzają się w obszarach istotnych dla rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania rozważań były: bezpieczeństwo, gospodarka i wartości.

Marszałek Sejmu wskazał, że dyskusja o wyzwaniach legislacyjnych musi wychodzić od przywrócenia znaczenia wartości, które przyświecały ojcom zjednoczonej Europy. – Niesiemy w sobie dla Unii Europejskiej i świata europejskiego potrzebę powrotu do uporządkowania wartości, z których UE i cywilizacja europejska wyrasta. Należą do nich chrześcijaństwo, wypływająca z niego koncepcja natury człowieka oraz chrześcijański system życia społecznego – ocenił Marek Kuchciński.

Idee przyświecające działaniom legislacyjnym Polski z ostatnich trzech lat marszałek Kuchciński postawił za wzór państwom Europy Zachodniej. – Wiemy, jak ważną sprawą jest dobre prawo. Można powiedzieć, że również wiemy, jak je wprowadzać i jak je wdrażać. Najlepszym przykładem są rozwiązania ułatwiające w Polsce zwalczanie przestępczości gospodarczej, polegającej na omijaniu i wyłudzaniu podatku VAT – powiedział Marek Kuchciński. Jak dodał, zyski jakie osiągnęła Polska dzięki mądrym regulacjom sprawiają, że rok rocznie wpływają do budżetu środki, z których finansowane są programy społeczne służące wszystkim obywatelom.

Marszałek Sejmu mówiąc kierunkach prawotwórczych jakie powinna obrać Europa Środkowa i państwa Trójmorza zwrócił uwagę na fakt, że coraz więcej państw UE przyjmuje założenia od dawna przedstawiane przez Polskę i kraje wyszehradzkie na forum europejskim. -Postulowane przez region środkowoeuropejski właściwe rozwiązania w polityce migracyjnej koncentrujące się przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa obywateli Europy dostrzegła już większość państw starej unii – podkreślił.

Po przemówieniach otwierających organizatorzy Forum Prawo dla Rozwoju przekazali na ręce marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wicepremier Beaty Szydło raport strategiczny inicjatywy Trójmorza „Jeśli razem, to dokąd i jak”, wypracowany podczas licznych debat mających miejsce podczas konferencji.

Następnie rozpoczęła się debata wyszehradzka, w której uczestniczyli: prof. Maciej Szymanowski, doradca Marszałka Sejmu oraz dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, dr Matyáš Zrno, wicedyrektor Instytutu Obywatelskiego w Pradze, Martin Cimerman, szef działu stosunków zagranicznych i współpracy międzyparlamentarnej Kancelarii Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Dávid József Szabó, dyrektor Fundacji Research w Századvég. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Czy Grupa Wyszehradzka to centrum Europy Środkowej, czy już centrum UE?