Marszałek Sejmu z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii o rozwoju współpracy parlamentarnej

23
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O przyjaźni polsko-armeńskiej i planach zacieśnienia współpracy między parlamentami obu krajów rozmawiali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Armenii Ara Babloyan. Politycy zgodnie opowiadali się za pogłębieniem relacji międzyparlamentarnych, m.in. intensywniejszymi kontaktami na poziomie grup przyjaźni i komisji.  

Rozmówcy podkreślali historyczną wspólnotę losów obu krajów oraz wielowiekowe więzi zrozumienia i zaufania, które wiążą Polskę i Armenię – to właśnie w tym roku przypada 650-lecie obecności Ormian na ziemiach Rzeczpospolitej i trwają obchody tej rocznicy. Przewodniczący Babloyan dziękował za ciepłe przyjęcie i bardzo udaną wizytę w Polsce, która jak powiedział, przerosła jego oczekiwania.

Marszałek Sejmu zaprosił przewodniczącego parlamentu Armenii na przyszłoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i kolejny już Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jak podkreślił Marek Kuchciński, znaczenie inicjatywy tego cyklicznego spotkania rośnie nie tylko z uwagi na sytuację w UE, ale i z racji tego, że koncepcja współpracy oparta na idei Europy solidarnych, suwerennych państw nabiera coraz większego kolorytu.

Podczas spotkania poruszono także m.in. kwestię zakończenia procedur związanych z umową ramową UE-Armenia, do podpisania której strona armeńska przygotowuje się podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w listopadzie w Brukseli. Marszałek Kuchciński zapewnił o wsparciu Sejmu w tym zakresie.