MF o nadwyżce w budżecie

29
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resort finansów przedstawił dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. W stosunku do ustawy budżetowej na bieżący rok przedstawia się ono następująco: dochody 125,2 mld zł, tj. 35,2 %, wydatki 115,8 mld zł, tj. 29,2 %, nadwyżka 9,3 mld zł

„Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Należy zauważyć, że wynik bp w okresie styczeń – kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017” – napisano w komunikacie.

„W okresie styczeń – kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2017 r. o ok. 6,4%. (…) Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. (…) W okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7%) w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2017 r”. – poinformowało ministerstwo.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosło 115,8 mld zł tj. 29,2 % planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, tj. 30,6 % planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń – kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS” – czytamy w komunikacie.