MF przygotowało nową propozycję dla przyszłych emerytów

16
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. PPK są elementem Programu Budowy Kapitału, zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego.

 – Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie i dobrobycie poszczególnych osób i ich rodzin. Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym. Wdrożenie PPK z pewnością przyczyni się też do zmiany struktury oszczędności w Polsce. Reforma pozwoli na wzrost udziału oszczędności długoterminowych, co z kolei obniży kosztu finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodarce. W długim horyzoncie wprowadzenie programu, z uwagi na przewidywany wzrost PKB, powinno pozytywnie wpływać również na sytuację finansów publicznych – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Nad PPK pracowało wspólnie ministerstwo finansów, dawne ministerstwo rozwoju – obecne ministerstwa przedsiębiorczości i technologii oraz resorty inwestycji i rozwoju a także rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program jest skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około
9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych – tzw. „budżetówce”. Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu wynosi 8,5 mln (przy założeniu 75% partycypacji).

Łączna minimalna składka (pracodawcy i pracownika) odprowadzana  do PPK może wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto.

PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.