Minister edukacji podpisała nową podstawę programową

15
Luty
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Anna Zalewska podpisała rozporządzenie dotyczące podstawy programowej, pomimo krytycznych uwag ekspertów wyrażonych podczas konsultacji społecznych. Minister edukacji zapewniała, że jest ona nowoczesna, ale jednocześnie szanuje historię.

 

– Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na którym nam zależy, bo młody człowiek powinien współpracować, odpowiadać nie tylko za siebie, ale także za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę – mówiła Zalewska. Podkreśliła również, że nowa podstawa programowa zawiera teksty ważne dla kodu kulturowego, uczy odpowiedzialności za język oraz jego kulturę. Minister edukacji dodała, że wzmocnione będą przedmioty ścisłe i przyrodnicze. – Już od klas 1–3, gdzie uczymy podstaw programowania, wzmacniamy matematykę poprzez m.in. podstawy gry w szachy – powiedziała.

Szefowa MEN zapewniła, że zreformowana szkoła będzie uczyć przedmiotowo, wzmacniając i powtarzając wiedzę. – Przedmiotów z nauk przyrodniczych mamy o ponad 105 godzin więcej, informatyki 70 godzin – dodała.

Resort zapewnia, że nauczyciele zostaną przeszkoleni do realizowania nowych założeń. Również podręczniki mają być gotowane na czas.