Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu przebiegu wyborów prezydenckich w Gruzji – relacja

03
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Obserwatorzy z ramienia Parlamentu zaprezentowali w Tbilisi wnioski z monitoringu drugiej tury wyborów prezydenckich. W środowym wyścigu o fotel prezydenta wygrała Salome Zurabiszwili pokonując kontrkandydata – Grigola Waszadze. Przedstawiciele misji obserwacyjnej Sejmu i Senatu pogratulowali zwyciężczyni, wyrażając nadzieję, że będzie dalej prowadzić Gruzję ku NATO i UE. Wskazali jednocześnie na odnotowane przez nich naruszenia zasad demokratycznego procesu wyborczego.

Wśród międzynarodowych obserwatorów było 14 parlamentarzystów reprezentujących główne siły polityczne w Sejmie i Senacie. Prace misji koordynowała przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej poseł Małgorzata Gosiewska, wraz z senatorem Arkadiuszem Grabowskim. W składzie byli także posłowie: Marcin Duszek, Alicja Kaczorowska, Andrzej Kryj, Dariusz Kubiak, Włodzimierz Karpiński, Piotr Cieśliński, Magdalena Kochan, Bartosz Józwiak i Michał Jaros. W obserwacji wzięli też udział senatorowie: Grażyna Sztark, Wiesław Kilian oraz Aleksander Szwed.

W przeddzień wyborów posłowie i senatorowie monitorowali ostatni etap kampanii wyborczej. Delegacje Sejmu i Senatu spotkały się w Tbilisi z długoterminowymi obserwatorami międzynarodowymi. W dniu głosowania parlamentarzyści z Polski, podzieleni na zespoły, obserwowali proces wyborczy w stolicy Gruzji oraz w innych częściach kraju. Łącznie odwiedzili ponad 130 komisji w regionach: Kachetia, Dolna Kartlia, Kartlia Wewnętrzna, Mccheta-Mtianetia oraz w stolicy.

Zespoły rozpoczynały obserwację od przygotowań do otwarcia lokali wyborczych. Kontrolowały też prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez komisje wyborcze, prawidłowość przebiegu głosowania oraz monitorowały proces liczenia głosów po zamknięciu lokali i przygotowanie protokołów przekazywanych do okręgowych komisji wyborczych.

– Gratulujemy wygranej Pani prezydent Salome Zurabiszwili. Mamy nadzieję, że jej prezydentura będzie prowadzić Gruzję konsekwentnie ku NATO i UE i będzie stała na straży standardów obowiązujących w demokratycznych państwach – podkreślili obserwatorzy z Sejmu i Senatu podczas briefingu prasowego w stolicy Gruzji.

Jednocześnie, w ramach prezentacji wniosków z przebiegu misji obserwacyjnej, zwrócili uwagę na nieprawidłowości procesu wyborczego. Przedstawiciele misji obserwacyjnej Sejmu i Senatu zauważyli m.in., że w niektórych lokalach widoczny był brak doświadczenia składów komisji. Obserwatorzy uznali za element sprzyjający jednemu kandydatowi wyznaczenie dnia wyborów na środek tygodnia, pomimo ogłoszenia go dniem wolnym od pracy. Ich zdaniem mogło to mieć szczególne znaczenie dla oddawania głosów poza granicami Gruzji.

W opinii obserwatorów, w trakcie monitoringu zauważalne były wydarzenia stanowiące naruszenie zasad demokratycznego procesu wyborczego. Podobnie jak w pierwszej turze wyborów niepokój obserwatorów wzbudziła atmosfera panująca w otoczeniu lokali wyborczych, w tym obecność przedstawicieli jednego z komitetów wyborczych prowadzących aktywną agitację wyborczą. Przedstawiciele misji Sejmu i Senatu zwrócili również uwagę na dopuszczenie do bezpośrednich prac komisji obserwatorów społecznych, co miało miejsce w wielu lokalach wyborczych.

– Szanujemy wynik wyborów i zaangażowanie społeczeństwa. Doceniamy głosy oddane przez obywateli Gruzji, a szczególnie tych, którzy wykazali obywatelską postawę niezależnie od nieformalnych mechanizmów wpływania na akt wyborczy – stwierdzili polscy obserwatorzy.