MRPiPS musi poprawić przepisy dot. przemocy

03
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Celem działań prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wzmacnianie rodziny oraz jej ochrona. Zawsze jesteśmy po stronie słabszych. Jesteśmy przeciwko każdej przemocy i chcemy skutecznie chronić rodzinę. Dlatego procedury muszą sprawnie i skutecznie chronić ofiary – podkreślił resort.

Premier poinformował o zwróceniu do ministerstwa przepisów, które miały chronić ofiary przemocy domowej z uwagi na kontrowersyjne zapisy, które znalazły się w dokumencie. Jednym z nich było przyjęcie założenia, że za ofiarę przemocy może być uznana tylko osoba, która została skrzywdzona wielokrotnie.

„Obowiązujące przepisy wymagają zmian, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. System przeciwdziałania przemocy musi być skuteczniejszy, a rodzina lepiej chroniona. Dzisiaj, już wiemy że projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt jeszcze nie został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a tylko uzgodnione projekty ustaw mogą być przedmiotem prac Komitetu Społecznego Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów” – poinformowało MRPiPS.

„Każda osoba, której prawa lub dobra osobiste zostały naruszone w wyniku przemocy domowej, powinna zostać zdefiniowana jako jej ofiara. Nie ma znaczenia, czy takie działanie było jednorazowe, czy miało uporczywy, powtarzający się charakter. Tylko taka interpretacja powinna znaleźć się w projektowanych przepisach” – stwierdził resort.