MSZ i MKiDN będą współpracowały przy promocji kultury polskiej za granicą

12
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Poszerzenie zakresu oddziaływania instytucji polskiej kultury, żeby ich potencjał był skutecznie wykorzystany przez placówki dyplomatyczne RP na rzecz promocji Polski i polskiej kultury to kluczowe założenie podpisanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wicepremiera Piotra Glińskiego oraz szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza porozumienia o współpracy w zakresie promocji kultury polskiej za granicą.

– Dobra współpraca resortów spraw zagranicznych oraz kultury i dziedzictwa narodowego jest kluczowa dla budowania pozytywnego obrazu Polski za granicą oraz pokazywania bogatego dziedzictwa kulturalnego naszego kraju – podkreślił Jacek Czaputowicz podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Natomiast wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński stwierdził, że – Nigdy dotąd ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego i ministerstwo spraw zagranicznych nie miały okazji tak intensywnie i wielowymiarowo współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest promocja polskiej kultury na całym świecie. (…) Jestem przekonany, że połączenie sił środowiska kultury i dyplomacji, przyniesie dla promocji polskiej kultury za granicą jak najlepsze efekty – dodał.

Podpisane porozumienie ustala ramy współpracy obu resortów przy programowaniu i realizacji projektów dotyczących promocji kultury polskiej za granicą.

– Projekty promujące kulturę polską realizują najważniejsze priorytety polityki zagranicznej. W tym miejscu chciałbym podziękować Panu premierowi Glińskiemu za utworzenie odrębnego programu MKiDN  dla realizacji projektów w krajach o istotnym dla nas znaczeniu politycznym i gospodarczym – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Porozumienie wejdzie w życie od początku 2019 r. Na pierwszy rok jego funkcjonowania zostało zabezpieczone ponad 6 mln zł na utworzenie nowego programu skierowanego do narodowych i współprowadzonych instytucji kultury. W ramach programu będą realizowane projekty w krajach kluczowych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.