MSZ wysłało odpowiedź do KE dot. zmian w SN

03
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resort poinformował o wysłaniu przez stronę polską odpowiedzi do Komisji Europejskiej, w której odnosi się do zarzutów formalnych dotyczących niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

„Rzeczpospolita Polska odniosła się w sposób kompleksowy do wątpliwości podniesionych przez Komisję co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem UE, wskazując na ich bezzasadność” – napisało w komunikacie ministerstwo.

„Rzeczpospolita Polska podkreśliła, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją wyłączną państw członkowskich. Z tego względu określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może być uznane za naruszenie przez Polskę ogólnych przepisów prawa UE, na które powołała się Komisja. Polska wskazała również, że obniżenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie ogranicza w sposób systemowy możliwości orzekania w sposób niezawisły i nie wpływa na sytuację prawną jednostek i ich prawa do sprawiedliwego procesu” – czytamy w komunikacie MSZ.