Na zakończenie COP24 udało się przyjąć tzw. Pakiet katowicki

18
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Odbywający się w dniach 2-15 grudnia globalny szczyt klimatyczny zakończył się przyjęciem tzw. Pakietu katowickiego. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych swoje opinie o wydarzeniu wyrazili minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister i prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz sekretarz wykonawcza UNFCCC (Konwencji Klimatycznej ONZ) Patricia Espinosa.

„Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci domknięcia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia paryskiego zawartych w Pakiecie katowickim. Dokument ten zawiera zarówno szereg zasadniczych, jak też i technicznych zapisów odnoszących się do finansów, transparencji czy adaptacji” – poinformował resort środowiska.

 – Przyjęty w sobotę podczas szczytu klimatycznego COP24 Pakiet katowicki tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. To bezdyskusyjny i spektakularny sukces. Świat na tym skorzysta. (…) Pakiet katowicki przybliża świat do skutecznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, dając przy tym możliwość wyboru własnej drogi dla poszczególnych krajów, jak należy podejść do redukcji emisji CO2 – podkreślił Henryk Kowalczyk.

W czasie COP24 udało się, z trudem, osiągnąć konsensus wszystkich państw biorących udział w szczycie.  – W Katowicach zaczyna się historia światowej polityki klimatycznej. Wspólnie wypracowaliśmy ambitne i systemowe reguły tej polityki dla całego świata. To milowy krok nie tylko na mapie porozumień klimatycznych, ale w ogóle dla budowania solidarności i współpracy międzynarodowej – stwierdził wiceminister środowiska Michał Kurtyka, sprawujący stanowisko Prezydenta na COP24.

Z kolei sekretarz wykonawcza UNFCCC (Konwencji Klimatycznej ONZ) Patricia Espinosa zaznaczyła, że w Katowicach miał miejsce historyczny moment, kiedy wszystkie państwa powiedziały, że będą wspólnie realnie działać dla powstrzymania największego zagrożenia dla ludzkości, jakim są zmiany klimatu.

Minister środowiska podziękował wszystkim uczestnikom szczytu, negocjatorom, polskiej prezydencji, zaangażowanym służbom i władzom Katowic.