Narodowa Wystawa Rolnicza z okazji 100-lecia Niepodległości

03
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Poznaniu otwarto Narodową Wystawę Rolniczą z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja naukowa „1918 – 2018 stulecie przemian polskiej wsi” oraz IV Kongres Polskiego Rolnictwa. W otwarciu wystawy udział wzięli prezydent Andrzej Duda oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Marek Kuchciński skierował list do uczestników wydarzenia. „Rocznica ta jest okazją do podsumowania minionego wieku. Okres ten to czas reform we wszystkich dziedzinach życia, a także fundamentalnych zmian w społeczeństwie, gospodarce, kulturze, czy edukacji. W przemianach tych działacze ruchu chłopskiego odegrali niezwykle istotne znaczenie” – podkreślił w korespondencji marszałek Sejmu, odczytanej przez posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Marek Kuchciński ocenił w liście, że konferencja pozwoli przypomnieć historię i tradycję wsi polskiej oraz wkład chłopów w tworzenie podwalin gospodarki II Rzeczypospolitej. „To również sposobność do podkreślenia udziału rolników w procesie walki o wolność i suwerenność naszego kraju, zarówno w czasach II wojny światowej, jak i w okresie powojennym” – napisał marszałek.

Historię polskiej wsi wraz z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie prezentują: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.