Nie będzie śledztwa w sprawie rozmowy Sienkiewicza z Belką

16
Wrzesień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, uznając zawiadomienie w tej sprawie za bezzasadne.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące: „przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych: prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i prezesa Narodowego Banku Polskiego, polegającego na naruszeniu niezależności NBP poprzez zawarcie w lipcu 2013 r. przez prezesa Rady Ministrów z prezesem NBP nieformalnego porozumienia, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych, na mocy którego, w zamian za odwołanie z funkcji ministra finansów oraz wprowadzenie regulacji prawnych zmniejszających rolę Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP miałby się zobowiązać do finansowania w przyszłości deficytu budżetowego poprzez wykupywanie obligacji przez NBP”. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował że, zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził podejrzenia popełnienia przestępstwa nadużycia władzy, w tym domniemania, że któryś z funkcjonariuszy publicznych wskazany w zawiadomieniach przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązku działając jednocześnie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. – Nadto zebrane dowody nie wskazały, aby premier RP posiadał wiedzę o przedmiotowym spotkaniu ministra spraw wewnętrznych i prezesa NBP, brak jest jednocześnie jakiegokolwiek dowodu wskazującego na istnienie nieformalnego porozumienia pomiędzy ww. funkcjonariuszami publicznymi, które miałoby mieć związek z wprowadzeniem określonych regulacji prawnych w zamian za odwołanie z funkcji ministra finansów i które skutkowałoby naruszeniem niezależności NBP – uzasadniał decyzję prokuratury Nowak.