Nie będzie zmian w programie Rodzina 500+

09
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Elżbieta Rafalska poinformowała, że doniesienia medialne dotyczące wydłużenia czasu wypłacania świadczenia wychowawczego 500 plus – do 25 r.ż. dla uczących się – oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego świadczenia na pierwsze dziecko są nieprawdziwe.

„Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowałam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus. Obecny okres wypłacania tego świadczenia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budżecie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami w programie Rodzina 500 plus” – oświadczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.