NIK krytycznie o walce z ASF

30
styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją programu bioasekuracji w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 r., który miał zapobiec rozszerzaniu się choroby ASF u świń.

 

Izba stwierdziła, że niewłaściwie przygotowany, a następnie nierzetelnie realizowany program nie spowodował, że świnie są utrzymywane wyłącznie w stadach o najwyższym poziomie zabezpieczenia przed wirusem – co było głównym jego celem. Kontrola wykazała, że 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń. Dotychczasowe działania rządzących nie spowodowały zatrzymania choroby ASF, co więcej rozprzestrzenia się ona na kolejne województwa. Pod koniec 2017 r. na terenie północno-wschodniej Polski odnotowano już ponad 100 ognisk wirusa u świń. NIK zwraca uwagę, że rozwój choroby w naszym kraju może przynieść drastyczne skutki ekonomiczne, społeczne i wizerunkowe.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zaraźliwą i śmiertelną chorobą świń domowych oraz dzików. Choroba przenoszona jest przez kontakt bezpośredni zwierząt oraz podanie skażonych pasz lub stosowanie zainfekowanej słomy. Źródłem zakażenia mogą być również zwierzęta domowe – psy, koty – mające kontakt z padłymi świniami lub dzikami. ASF nie jest groźny dla człowieka, jednak stanowi jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób świń mających negatywne znaczenie gospodarcze. Wystąpienie wirusa w gospodarstwie skutkuje koniecznością natychmiastowego wybicia zwierząt i ich utylizacji, wpływa też na działanie okolicznych chlewni.