NIK poszerza zakres kontroli w PKW

21
listopad
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała, że kontrola PKW będzie dotyczyła również wydawania publicznych pieniędzy na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku.

Rzecznik NIK Paweł Biedziak poinformował, że kontrolerzy Izby sprawdzają czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego podczas budowy systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych działali zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, celowy i gospodarny. Izba podczas kontroli będzie korzystała z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. – Kontrola NIK w PKW ma zakończyć się pod koniec marca 2015 roku. Dopiero wówczas zostaną upublicznione jej wyniki wraz z rekomendacjami – powiedział Paweł Biedziak.