NIK skontroluje przygotowanie Polski do wykorzystania funduszy z UE

10
luty
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kontrola ma odpowiedzieć na pytanie czy rodzima administracja jest dobrze przygotowana do wykorzystania europejskich pieniędzy. Polska dostała w obecnej perspektywie budżetowej jedną z największych kwot do rozdysponowania.

NIK skontroluje przygotowanie polskiej administracji do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Polska może otrzymać 82,5 mld euro a nieprzestrzeganie europejskich regulacji może spowodować utratę przyznanych środków. W komunikacie Izba zaznaczyła, że aby dobrze wykorzystać pieniędzy z UE, rodzima administracja musi działać skutecznie w dziedzinie wdrażania polityki strukturalnej. Rzecznik NIK Paweł Biedziak  przypomniał, że w ramach polityki spójności realizowanych będzie sześć programów krajowych oraz 16 regionalnych. NIK sprawdzi „ …jak Polska radzi sobie z wdrażaniem nowej polityki strukturalnej, czyli przygotowaniem niezbędnych dokumentów programowych, przygotowaniem krajowego systemu procedur oraz instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystanie funduszy z UE, a także z wypracowaniem na gruncie prawa krajowego rozwiązań niezbędnych do sięgnięcia po środki unijne”. Zgodnie z planem Izba skontroluje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządy województw. Zdaniem NIK „…największe niebezpieczeństwo, niosące groźbę opóźnień, stanowi ewentualne niezatwierdzenie przez Komisję Europejską umowy partnerstwa w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji programów i projektów jeszcze w 2014 r. (…) Na rozpoczęcie negocjacji z Polską Komisja przygotowała własne stanowisko. Może to spowodować wydłużenie rozmów oraz konieczność wprowadzenia zmian zarówno w projekcie umowy, jak i w projektach programów” – czytamy w komunikacie NIK.