NIK sprawdzi proces budowy systemu informatycznego PKW

17
listopad
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Po tym jak pojawiły się problemy z funkcjonowaniem systemu zliczającego głosy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski zdecydował o kontroli wydatków publicznych pieniędzy na system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej.

– Kontrolerzy Izby sprawdzą czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny – poinformował rzecznik prasowy NIK Paweł Biedziak. Dodał również, że Izba podczas kontroli wykonania budżetu przez Krajowe Biuro Wyborcze – skorzysta z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. (…) Kontrola rozpocznie się na początku stycznia 2015 r. – powiedział rzecznik NIK.