NIK uznała, że ministerstwo finansów było za mało skuteczne w zwalczaniu oszustw podatkowych

15
maj
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Raport przygotowany przez Izbę krytycznie ocenia organy kontroli skarbowej oraz podatkowe, za niewystarczająco skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi w latach 2011 – 13. Jednocześnie zauważa,  że resort finansów podejmuje wiele działań aby zmniejszyć liczbę oszustw.

W dokumencie, który NIK opublikowała w środę czytamy, że dochody z podatku od towarów i usług (VAT) stanowiły w latach 2011-13 średnio 42 proc. dochodów budżetowych. „W tym samym okresie spadły o ponad 6 proc., tj. o 7,4 mld zł. W 2011 r. kwoty uszczupleń w podatku VAT ujawnionych przez służby podległe Ministrowi Finansów wyniosły nieco więcej niż 2,5 mld zł, podczas gdy w 2012 r. kwota ta przekroczyła 4 mld zł, a tylko w pierwszym półroczu 2013 r. było to prawie 3,2 mld zł” – stwierdza Izba. Według niej przyczyną takiej sytuacji było m.in. nasilające się zjawisko oszustw podatkowych, które polegało np. na niepłaceniu VAT przez polskiego nabywcę od towarów sprowadzonych z państw UE, wykorzystywaniu faktur dokumentujących fikcyjne transakcje, lub wyłudzaniu podatku w postaci zwrotów VAT. NIK zalecił ministerstwu finansów żeby szybciej wprowadzało sprawdzone w innych krajach rozwiązania, które ułatwiają zwalczanie oszustw w VAT, zwiększyło wykorzystywanie instrumentów współpracy międzynarodowej oraz zintensyfikowało współpracę między służbami podległymi MF i organami ścigania. Zdaniem wiceminister resortu finansów Agnieszki Królikowskiej w raporcie NIK zauważa, że w ostatnich latach, w związku z nasileniem działań zorganizowanych grup przestępczych dot. wyłudzeń VAT, głównym celem kontroli skarbowej było i jest jak najwcześniejsze ujawnianie i przerywanie procederu, który powoduje straty Skarbu Państwa.