Nowe dowody osobiste w 2015 roku

08
Sierpień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W przyszłym roku zacznie obowiązywać nowy wzór dowodu osobistego. Dokument będzie podobny do obecnie posiadanego dowodu, ale nie będzie już zawierał adresu zameldowania. Stare dowody osobiste zachowają ważność.

MSW poinformowało, że nowe dowody nie będą zawierały informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu oraz wzroście. Ponadto nie zobaczymy na nich zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Nowy wzór nie oznacza konieczności wymiany starych dowodów po 1 stycznia 2015 r. – zachowają one ważność aż do terminu wskazanego w dokumencie. Przepisy opracowane przez MSW przewidują, że od 2015 r. zostanie utworzony elektroniczny rejestr dowodów osobistych, do którego dostęp będą miały urzędy gmin. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ponadto będzie możliwość elektronicznego wysłania wniosku o wydanie dowodu. Jednak wniosek składany w gminie będzie trzeba podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za daną osobę pracownik gminy w oparciu m.in. o dane w rejestrze PESEL. Zmiany dotyczą również fotografii, która będzie podlegała takim samym przepisom jak zdjęcie do paszportów. Format i wymiary nowego dowodu osobistego nie ulegną zmianie. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, tylko dokumenty wydawane dzieciom poniżej 5. roku życia będą miały krótszy termin ważności – 5 lat.