Nowe twarze na Wiejskiej. Kolejne ślubowania poselskie

05
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas 73. posiedzenia Sejmu, ślubowanie przed Izbą złożą kolejni nowi posłowie.

Z Wiejską pożegnali się Grzegorz Schreiber, Dariusz Starzycki i Jarosław Stawiarski. Objęli oni funkcje w organach samorządu terytorialnego, których nie można łączyć z mandatem posła. Zwolnione po wyborach samorządowych miejsce w Parlamencie Europejskim zajął natomiast poseł Bogusław Sonik. Do dziś na obsadzenie czekał także mandat zwolniony przez Stanisława Huskowskiego.

Bezpośrednio po otwarciu posiedzenia przez marszałka Sejmu ślubowanie złożą posłowie: Iwona Krawczyk, Grzegorz Lipiec, Danuta Nowicka, Paweł Rychlik i Sławomir Skwarek.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – brzmią słowa przysięgi.