Nowoczesne państwo i innowacyjna gospodarka bliżej obywateli i przedsiębiorców

21
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wniosek 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej, uruchomienie pilotażu mDokumentów, czy strategia cyberbezpieczeństwa, to tylko niektóre działania zrealizowane w przeciągu kilkunastu miesięcy w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Podczas konferencji w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie minister Anna Streżyńska przedstawiła efekty dotychczasowych prac nad realizacją Programu.

„Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Dlatego od 2016 r. Ministerstwa Cyfryzacji i Rozwoju oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa prowadzą wspólny Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju” – przypomina MC.

– Nasz program jest odpowiedzią na nowe wyzwania, przed jakimi stają dziś obywatele, biznes i administracja – powiedziała szefowa resortu cyfryzacji – Uruchomiliśmy w sumie 106 projektów. Jedynie w 2017 roku 37 nowych. Ich wspólnym celem jest ułatwianie kontaktu z administracją oraz zapewnienie warunków dla dynamicznego rozwoju gospodarki.

Realizacja Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” obejmuje zarówno działalność projektową, jak i legislacyjną a realizowane zagadnienia obejmują całą administrację. Formalnie Program działa, jako zespół zadaniowy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

– W obszarze paperless naszym założeniem było, by w ciągu 5 lat 50% obywateli mogło załatwić 80% swoich spraw przez internet – powiedziała Anna Streżyńska. – Z kolei w obszarze cashless w tym samym okresie udział pieniądza gotówkowego powinien spać z 21% do 15%. Szybsze i tańsze załatwianie spraw drogą elektroniczną ma zwiększyć zaufanie obywateli do państwa – dodała. – Wdrażanie Programu przynosi wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców, w tym m.in.: wygodne załatwianie spraw urzędowych, szybsze i tańsza procesy administracyjne, zwiększenie wpływów podatkowych, zmniejszenie szarej strefy gospodarczej, czy promowanie wizerunku nowoczesnego państwa – powiedziała szefowa resortu cyfryzacji.