Nowy etap współpracy w Europie Środkowej. Forum Regionów Trójmorza w Jasionce

04
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Mam nadzieję, że Zgromadzenie Parlamentarne Trójmorza powstanie w przyszłym roku i będzie wspierało politykę naszych rządów i prezydentów – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas odbywającego się w podrzeszowskiej Jasionce Forum Regionów Trójmorza. W wydarzeniu wziął udział również prezydent Andrzej Duda, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, a także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Marszałek Sejmu podczas rozmowy z prof. Maciejem Szymanowskim, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie i ekspertem ds. międzynarodowych, odpowiedział na pytania dotyczące budowy potencjału obszaru Trójmorza w oparciu o współpracę międzyregionalną. Marek Kuchciński podkreślił znaczenie roli parlamentów w tworzeniu podstaw prawnych, których zadaniem jest doprowadzenie do czytelnych zasad zachęcających do polityki rozwoju inwestycji. Jak zaznaczył marszałek Kuchciński, parlamenty tej części Europy prowadzą rozmowy w celu powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Trójmorza. – Mamy ambitny plan, żeby zaprosić do współpracy także państwa, które są poza Unią Europejską, w pierwszej kolejności Ukrainę i Mołdawię – powiedział.

W rozmowie Marszałek Sejmu odniósł się również do projektów infrastrukturalnych regionu Trójmorza. – Zaniedbywana do tej pory perspektywa budowania komunikacji na osi północ – południe jawi się jako jedno z pierwszych wyzwań. Widzimy wyraźnie, że tam gdzie są autostrady, tam rozwija się współpraca – powiedział.

Forum otworzył prezydent Andrzej Duda podkreślając znaczenie nowego rozdziału Inicjatywy Trójmorza, która tym wydarzeniem zainaugurowała jej wymiar lokalny i transgraniczny. Jego zdaniem, Trójmorze jest pozytywną odpowiedzią na europejskie i regionalne dylematy oraz wyzwania. Przypominał, że powołaniu Inicjatywy Trójmorza w 2015 r. przyświecała potrzeba wzmocnienia trzech wzajemnie uzupełniających się aspektów współpracy regionalnej: lepszej infrastrukturalnej integracji Europy Środkowej w ramach spójnej i zjednoczonej UE, skoncentrowania wysiłków państw leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym na konkretnych projektach. – Zależało nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter całościowy, wielopiętrowy, aby uczestniczyli w nim nie tylko prezydenci, ale także rządy i samorządy – powiedział prezydent Duda.

Podczas inauguracji Forum podpisano deklaracje na rzecz utworzenia Obserwatorium Regionów Trójmorza. Wśród sygnatariuszy są: Uniwersytet Rzeszowski, Główny Urząd Statystyczny oraz samorząd województwa.

Organizatorem Forum Regionów Trójmorza był samorząd województwa podkarpackiego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i patronacie honorowym Prezydenta RP.