O relacjach polsko-belgijskich z królem Belgów Filipem

14
październik
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce królem Belgów Filipem. Jednym z tematów rozmowy były perspektywy rozwoju współpracy między obu krajami, w tym na poziomie parlamentarnym.

Rozmówcy podkreślali znaczenie kontaktów w wymiarze parlamentarnym, m.in. na poziomie bilateralnych grup przyjaźni – funkcjonujących w Sejmie i Senacie oraz w parlamencie Belgii. Spotkanie było również poświęcone wymianie doświadczeń między parlamentami narodowymi Unii Europejskiej oraz ich wpływowi na stanowienie prawa europejskiego. Jak zaznaczyła marszałek Sejmu, współpraca między Izbami z poszczególnych krajów ułatwia współdziałanie na forum UE. W tym kontekście poruszono też m.in. kwestię współpracy między komisjami odpowiadającymi w parlamentach narodowych za sprawy europejskie.
Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska oraz król Belgów Filip rozmawiali także o tym, jak Polska i Belgia mogą zacieśnić współpracę w takich dziedzinach jak kultura (np. miedzy muzeami działającymi w obu krajach) oraz nauka i wymiana studencka. Podkreślono, że są to obszary, które mają potencjał rozwoju. Marszałek Sejmu zwróciła uwagę m.in. na rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego w Belgii. Jak zauważył belgijski monarcha, podczas jego wizyty w naszym kraju oprócz przedsiębiorców towarzyszą mu także przedstawiciele świata akademickiego. W ocenie króla Belgów Polska jest największym krajem w regionie z silną pozycją w Unii Europejskiej oraz NATO.
Wizyta belgijskiego monarchy w Polsce jest jego drugą – po Chinach – oficjalną wizytą zagraniczną od wstąpienia na tron. Rocznie król Belgów Filip składa jedynie dwie takie wizyty.