Odpowiedź MKiDNna oświadczenie Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszki Morawińskiej

25
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resort napisał, że minister kultury dowiedział się z mediów społecznościowych o rezygnacji pani Agnieszki Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Kadencja Pani Dyrektor, miała upłynąć 1 stycznia 2019 r. Minister z żalem przyjmuje decyzję Pani Agnieszki Morawińskiej, choć formalnie to nie on, ale Rada Powiernicza powołuje i odwołuje dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto jest zmuszony odnieść się do kwestii, które Pani Dyrektor poruszyła w swoim oświadczeniu.

„W ostatnich latach znacząco wzrosły dotacje na wydatki bieżące dla muzeów, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Minister – tylko między 2016 a 2017 r. o 31 mln zł (z 356 551 021 do 387 692 827 zł). Równocześnie należy podkreślić, że Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymuje najwyższą, wśród muzeów podległych bezpośrednio MKiDN, dotację z budżetu państwa (w wysokości ok. 40 mln zł), mimo iż nie jest muzeum największym. Dodatkowo w latach 2016-2018 otrzymało z MKiDN łącznie 12,1 mln zł w ramach dotacji celowych, głównie na inwestycje i wystawy. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 7,2 mln zł, z dodatkowym wsparciem budżetowym MKiDN w wysokości 1,8 mln zł, realizowany jest projekt rearanżacji Galerii Sztuki Starożytnej. Muzeum Narodowe w Warszawie bierze również udział w Programie Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2021, w ramach którego uzyskało dofinansowanie na dwa znaczące wydarzenia wystawiennicze” – poinformowało ministerstwo.

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, iż utrzymuje stały, efektywny kontakt z Muzeum. Minister Kultury odwiedził je trzy dni temu. Podczas gali nagród Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017, zapewnił, że będzie intensywnie zabiegał o dodatkowe środki na płace dla muzealników, których pracę i zaangażowanie bardzo wysoko ceni” – napisano w komunikacie.

„Problem magazynów muzealiów – nie rozwiązany w Polsce od kilkunastu lat – nie ogranicza się do Muzeum Narodowego w Warszawie i wymaga kompleksowego działania, którego założenia są opracowywane w Ministerstwie i Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Propozycje Muzeum dotyczące rozwiązania tej kwestii, z oczywistych względów, znanych Dyrekcji Muzeum, nie mogły być zaakceptowane” – czytamy w oświadczeniu.

„Informacje dotyczące bliskiego rozwiązania problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska Polskiego z gmachu Muzeum Narodowego w  Warszawie, istotnie – jak pisze pani Agnieszka Morawińska – były „bałamutne”, ale tylko do czasu ostatnich wyborów, gdyż poprzednia władza nie budowała nowych siedzib Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego. Obecny rząd rozpoczął realizację tych inwestycji, które powstają na warszawskiej Cytadeli, co w ciągu najbliższych 3 lat umożliwi wyprowadzkę Muzeum Wojska Polskiego z gmachu przy Alejach Jerozolimskich i zdecydowanie poprawi sytuację Muzeum Narodowego w Warszawie” – zapewnia resort.