Oświadczenie ministerstwa środowiska dot. decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej

18
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego Puszczy Białowieskiej ministerstwo środowiska poinformowało, że dokument zostanie szczegółowo przeanalizowany. Jednocześnie zapewniło, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku Trybunału.

 – Zapoznamy się szczegółowo z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wcześniej deklarowałem, Polska uszanuje ogłoszony wyrok – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe. Wszystkie działania, które były realizowane w Puszczy podyktowane były troską o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – dodał.

„Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań ws. Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony” – napisano w oświadczeniu.