Oświadczenie MSZ w związku z 10. rocznicą agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Gruzję

07
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mija 10 lat odkąd Abchazja i rejon Cchinwali/Osetii Południowej, na skutek zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję, znalazły się pod nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową separatystycznymi rządami, ustanowionymi i wspieranymi przez Moskwę. Od 2008 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stale monitoruje sytuację w obu ww. regionach i wspiera wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz przywrócenia integralności Gruzji – czytamy w oświadczeniu.

„Stoimy konsekwentnie na stanowisku, że w świetle prawa międzynarodowego Abchazja i Rejon Cchinwali/Osetii Południowej są integralną częścią państwa gruzińskiego. Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ingerencję w suwerenne prawo władz w Tbilisi do wykonywania zwierzchnictwa nad terytorium Gruzji w jego granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Potępiamy aktywność skierowaną na faktyczną integrację separatystycznych regionów Abchazji i Cchinwali z Federacją Rosyjską w sferze politycznej, gospodarczej, wojskowej, infrastrukturalnej i socjalnej. Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy pogarszanie się sytuacji humanitarnej oraz przypadki naruszania praw człowieka na okupowanych terytoriach Gruzji. Wyrażamy sprzeciw wobec działań związanych z postępującą „borderyzacją”, ograniczaniem możliwości przemieszczania się ludności cywilnej, uniemożliwieniem obywatelom gruzińskim uczestnictwa w życiu politycznym czy utrudnianiem im wykonywania prawa do edukacji w ich ojczystym języku” – napisano w oświadczeniu.

„Wyrażamy pełną solidarność z władzami w Tbilisi w odniesieniu do prowadzonej polityki nieuznawania separatystycznych reżymów Abchazji i rejonu Cchinwali/Osetii Południowej. Władze RP po raz kolejny wzywają Federację Rosyjską do porzucenia agresywnej i prowokacyjnej polityki wobec Państwa Gruzińskiego oraz realizacji zobowiązań, wynikających z porozumień Sarkozy-Miedwiediew. Apelujemy o kontynuację realnego dialogu w ramach Międzynarodowych Rozmów Genewskich, co wraz z wykonywaniem w pełnym zakresie mandatu Misji Monitoringowej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia), powinno przyczynić się do przyspieszenia rezultatów procesu pokojowego” – czytamy w dokumencie.