Parlamentarzyści polegli w Powstaniu

01
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wśród ofiar Powstania Warszawskiego znalazło się 16 posłów i senatorów.

 1.  Franciszek Drucki Lubecki, ziemianin z okolic Brześcia nad Bugiem, senator II i III kadencji (1928-1935)
  2.    Joachim Hempel, ziemianin z okolic Chęcin, senator I kadencji (1922-1927)
  3.    Józef Jankowski, działacz obozu narodowego, poseł I kadencji (1924-1927)
  4.    Romuald Jarmułowicz, działacz ruchu spółdzielczego, prezydent Częstochowy, senator I kadencji (1927)
  5.    Stefania Kudelska, założycielka Przysposobienia Wojskowego Kobiet, senator IV kadencji, posłanka V kadencji (1935-1939)
  6.    Michał Łazarski, działacz spółdzielczy z Podlasia, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)
  7.    Leon Łubieński, dyplomata w poselstwie polskim w Paryżu, senator I i II kadencji (1922-1930)
  8.    Stanisław Miłaszewski, dramatopisarz i poeta, senator V kadencji (1938-1939)
  9.    Zygmunt Nowicki, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, urzędnik polskiego konsulatu w Chicago, poseł I i II kadencji (1922-1930)
  10.    Stanisław Patek, minister spraw zagranicznych, poseł w Tokio i w Moskwie, ambasador w Waszyngtonie, senator IV i V kadencji (1936-1939)
  11.    August Popławski, ziemianin, publicysta i pisarz, wiceminister skarbu, senator III kadencji (1930-1935)
  12.    Władysław Psarski, przemysłowiec (przemysł cukrowniczy, naftowy i hutniczy), poseł III kadencji (1930-1935)
  13.    Antoni Puzyński, nauczyciel, poseł III kadencji (1930-1935)
  14.    Antoni Snopczyński, prezes Związku Rzemieślników Chrześcijańskich RP, poseł II, III i IV kadencji (1928-1938)
  15.    Helena Sujkowska, radna miasta Warszawy, senator V kadencji (1938-1939)
  16.    Leopold Tomaszkiewicz, działacz związkowy i robotniczy, publicysta, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)