Październik kolejnym miesiącem ze wzrostem notowań działalności Sejmu. Sondaż CBOS

20
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W październiku – drugi miesiąc z rzędu – rosną notowania Sejmu. Pozytywnie pracę posłów oceniło 36 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 6 punktów proc. Odsetek negatywnych ocen spadł w październiku o 7 punktów proc. i obecnie wynosi 50 proc. ankietowanych.

Warto podkreślić, że obecne notowania są jednymi z najlepszych w tej i poprzedniej dekadzie.

Jak podaje Centrum Badania Opinii Społecznej, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 października 2017 r. na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.